Hem

Vi är ett privat fastighetsbolag i Laxå med 11 fastigheter och 89 lägenheter samt garage och carportar.

Fastigheterna ägs av IFH Properties Laxå AB.

Bolagets organisationsnummer är 556698-6005.

Välkommen att kontakta oss!